Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Huyện uỷ Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 538/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---