Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí và trẻ tự kỷ tại cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 2110/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---