Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 2163/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---