Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước gói thầu Thực hiện duy trì chăm sóc cây xanh tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh
Số hiệu 107/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---