Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 106/GM-UBND ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số hiệu 146/TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---