Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 313/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---