Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp chuyên đề xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi giải thưởng và chế độ chi tiêu tài chính của Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ
Số hiệu 87/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---