Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự Lễ phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"
Số hiệu 140/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Giấy mời Dự Lễ phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"
Mô tả ---