Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự họp trực tuyến giao ban toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài
Số hiệu 119/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---