Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời dự duyệt phóng sự truyền hình kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW
Số hiệu 132/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---