Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời bổ sung thành phần dự kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2024 tại thành phố Lạng Sơn
Số hiệu 138/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---