Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Dự họp trực tuyến về dự thảo Nghị định của Chính phủ: (1) Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
Số hiệu 267/GM-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---