Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 1217/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm QĐ cong bo TTHC So Nong nghiep - Lam nghiep , PL1 DM TTHC So Nong nghiep-Lam nghiep , PL2 QTNB mot cua So Nong nghiep-Lam nghiep , PL3 QTNB lien thong UBND cap huyen-Lam nghiep
Mô tả ---