Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày kết thúc: 03/11/2023

Số lượt xem: 5

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu