Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

Cơ quan soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 25/03/2023

Số lượt xem: 10

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu