Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trồng rừng thay thế 05 dự án do Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn làm chủ đầu tư thực hiện
Số hiệu 814/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---