Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường
Số hiệu 816/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---