Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Quyet dinh Phe duyet BCTC va PPLN nam 2023 Cty Thuy lợi
Số hiệu 1215/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Quyet dinh Phe duyet BCTC va PPLN nam 2023 Cty Thuy lợi , BCTC 2023. Cty TNHH MTV KTCTTL (kem QĐ)
Mô tả ---