Tiêu đề văn bản Về việc xem xét kết quả thí điểm Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ
Số hiệu 426/UBND-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---