Tiêu đề văn bản Về việc tham mưu thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương
Số hiệu 666/VP-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---