Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình
Số hiệu 1060/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Phe duyet QT Mo rong tuyen duong XNK CK Chi Ma , Phu luc kem theo
Mô tả ---