Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035
Số hiệu 755/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm QĐ-CT-PTĐT-DINH-LAP , PL kèm-quyet dinh
Mô tả ---