Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Xây dựng khối điều trị nội trú Trung tâm y tế huyện Chi Lăng
Số hiệu 2097/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo kinh tế xã hội Người ký ---
File đính kèm 20Phe_20duyet_20du_20an_20Khoi_20dieu_20tri_20noi_20tru_20TTYT_20huyen_20Chi_20Lang_0.pdf
Mô tả ---