Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Chương trình số 116-CTr/TU, ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Chương trình số 116-CTr/TU, ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trìnhh hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 31/5/2025).

 

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT, theo đó, trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tất cả các hành vi vi phạm về TTATGT phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng, nghiêm cấm lực lượng chức năng bỏ qua vi phạm về TTATGT hoặc chuyển từ lỗi nặng thành lỗi nhẹ, mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của ngành, cơ quan, đơn vị; tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp bảo đảm TTATGT; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm TTATGT; phòng, chống ùn tắc giao thông tại các khu vực thành phố, thị trấn và các tuyến đường ra, vào khu vực cửa khẩu./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết