Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 (Kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 15/4/2024).

Mục tiêu cụ thể: 80% trở lên công chức làm công tác quản lý nhà nước và công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp tỉnh, cấp huyện tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng; 80% trở lên cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng.

Nội dung: phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo); tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức chuyên sâu về công tác tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng; cập nhật kiến thức, thông tin tình hình tín ngưỡng, tôn giáo. Trao đổi kinh nghiệm giải quyết đối với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động vi phạm pháp luật và kinh nghiệm xử lý các vụ việc phức tạp, điểm nóng liên quan đến tôn giáo, làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự an toàn xã hội,…

Sở Nội vụ: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo đối với cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia) chủ trì tổ chức. Thực hiện từ năm 2024 đến hết năm 2026. 

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật