A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nấu ăn trong cơ sở giáo dục

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 209/UBND-NC ngày 08/02/2024 về thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nấu ăn trong cơ sở giáo dục.

Ảnh minh họa, nguồn Internet

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Cao Lộc tăng cường công tác tuyền truyền, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hợp đồng nhân viên nấu ăn nhằm giúp đội ngũ nhân viên nấu ăn nắm rõ quy định về chế độ, chính sách đối với hợp đồng lao động hiện nay, khả năng ngân sách của huyện, của tỉnh; đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời động viên đội ngũ nhân viên nấu ăn yên tâm công tác. Chỉ đạo thực hiện ký hợp đồng lao động đối với nhân viên nấu ăn theo hình thức phù hợp với khả năng ngân sách của đơn vị; nghiên cứu xem xét cân đối bố trí nguồn kinh phí của đơn vị để bổ sung, hỗ trợ cho hợp đồng nhân viên nấu ăn; có các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội hóa góp phần hỗ trợ nhân viên nấu ăn nâng cao chế độ được hưởng, ổn định, gắn bó với công việc.

Sở Tài chính tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, tham mưu bố trí nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ lao động hợp đồng, đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh

Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nấu ăn trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp giải quyết các kiến nghị./.

 

Hoàng Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết