Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18)
Số hiệu 607/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---