Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi phí lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chi Lăng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000
Số hiệu 283/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---