Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất
Số hiệu 202/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---