Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Khách sạn SOJO và Thương mại dịch vụ Lạng Sơn
Số hiệu 267/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---