Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 3, huyện Lộc Bình
Số hiệu 460/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---