Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế -xã hội năm 2024 tại huyện Cao Lộc
Số hiệu 129/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---