Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Số hiệu 249/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---