Lấy ý kiến nhân dân danh sách tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 04/09/2023

Số lượt xem: 13

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu