Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phân cấp, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách Tru

Cơ quan soạn thảo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 10/06/2023

Số lượt xem: 8

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu