Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 27/08/2023

Số lượt xem: 11

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu