Dự thảo Quyết định ban hành danh mục nghề, phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 11/06/2023

Số lượt xem: 8

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu