Dự thảo Nghị quyết về việc miễn lệ phí đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2030

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 23/10/2023

Ngày kết thúc: 23/11/2023

Số lượt xem: 3

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu