Dự thảo Nghị quyết về việc miễn lệ phí đăng ký biến động đất đai do sáp nhập thôn, khối phố, xã, phường, thị trấnvà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộngtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 29/06/2023

Số lượt xem: 5

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu