Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn khi từ trần

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 20/03/2023

Số lượt xem: 14

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu