Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cơ quan soạn thảo: Quốc hội

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 15/03/2023

Số lượt xem: 31

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu