Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chương trình trồng cây xanh phân tán năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Số hiệu 777/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---