Nhảy đến nội dung

 1. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 của Chính phủ
 2. Công điện của Thủ tướng về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 3. Thủ tướng chỉ thị một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
 4. UBND tỉnh quyết định ban hành quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
 5. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
 6. Tổng kết và tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021"
 7. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025”.
 8. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
 9. Phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020
 10. Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
 11. Phê duyệt, công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025
 12. Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2021
 13. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
 14. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
 15. Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn
 16. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi
 17. Chỉ đạo tăng cường quản lý luật sư trên địa bàn tỉnh
 18. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến vay lãi nặng
 19. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020
 20. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ