Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1656/UBND-THNC V/v thực hiện chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các thôn, xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp
246/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Công văn số 332/BKHĐT-ĐTNN ngày 20/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
245/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính
244/VP-KT Về việc phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Y tế tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma
243/VP-KT Về việc nghiên cứu đề nghị phối hợp thông tin triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
242/VP-KT Về việc bổ sung, làm rõ kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 543/TB-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh
241/VP-KT Về việc đề xuất điều chỉnh danh mục dự án quy hoạch tại Quyết định 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh
240/VP-KT Về việc xem xét đề nghị bàn giao hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop-house
239/VP-KT Về việc bố trí kinh phí thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
238/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Huy Hoàng
236/VP-KT Về việc xem xét đề nghị bổ sung gói thầu tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành của dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, huyện Văn Lãng
233/VP-THNC Về việc đồng ý cho tổ chức họp trực tuyến với Viện Kỹ nghệ Quốc gia (CNAM), Pháp
230/VP-TTPVHCC Về việc cấp phát thay thế Thông báo tiếp nhận phản ánh kiến nghị và tờ gấp tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa các cấp.
340/QĐ-UBND Về việc chấm dứt ủy quyền tổ chức kiểm tra sát hạch các đối tượng tiếp nhận vào làm công chức
339/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
229/VP-KGVX Về việc dự thảo Kế hoạch xây dựng và phát triển Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
228/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình
222/VP-KT Về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
221/VP-KT Về việc điều chỉnh hồ sơ đề xuất Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm tại huyện Bình Gia
220/VP-KT Về việc tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện bán vé tháng, vé quý dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
219/VP-KT Về việc phổ biến về Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021
218/VP-KT Về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn
217/VP-KT Về việc tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
215/VP-KT Về việc giải phóng mặt bằng diện tích thuộc giai đoạn 1 dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
214/VP-KT Về việc đồng ý dừng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ)
213/VP-KT Về việc thực hiện phối hợp tuyên truyền về môi trường đầu tư tỉnh Lạng Sơn 2021
212/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành giao thông vận tải
209/VP-KT Về việc tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020
200/VP-KT Về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sau giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
199/VP-THNC Về việc thông báo tổ chức kỳ thăng chức danh nghề nghiệp lên huấn luyện viên chính
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
35/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh
34/GM-UBND Giấy mời Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19
33/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
32/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 -2020 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
31/GM-UBND Giấy mời dự Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
29/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
29/GM-UBND Giấy mời dự dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 -2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 -2020;
28/GM-UBND Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
05/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 ô đất thuộc Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
04/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất thuộc Lô N17, N18 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, bán đấu giá từng ô đất (Có bảng kê chi tiết và sơ đồ kèm theo)