Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1483/VP-KT Về việc xem xét đề nghị đăng tải thông tin dự án Nhà ở Xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lên Cổng thông tin điện tử
1481/VP-KT Về việc xem xét đề nghị tài trợ lập quy hoạch và đầu tư dự án Khu dân cư, khu đô thị huyện Bắc Sơn
1478/VP-KGVX Về việc kiểm tra, xử lý lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng nghiêm trọng tới máy chủ thư điện tử Microsofl Exchange Server
1477/VP-KGVX Về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1475/VP-KT Về việc xác định giá trị còn lại của Khu nhà 07 gian tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình
1474/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đại hội cơ động, Tiểu đoàn huấn luyện, cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
1473/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc tại Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 05/4/2021
1471/VP-KT Về việc triển khai gói thầu “Lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn”
1470/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia
1468/VP-KGVX Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021
1467/VP-KGVX Về việc đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1466/VP-KGVX Về việc xử lý hồ sơ sai sót qua thanh tra
1465/VP-THNC Về việc phúc đáp thông báo cam kết thực hiện dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” của KFHI
1463/VP-THNC Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
1462/VP-THNC Về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
1461/VP-THNC Về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
1460/VP-THNC Về việc gửi Báo cáo và danh sách chính thức những người ứng cử kèm theo số liệu thống kê
1459/VP-THNC Về việc giới thiệu người ứng cử ở Trung ương về các địa phương ứng cử ĐBQH khoá XV
1458/VP-KGVX Về việc xem xét cách ly y tế tập trung trong Công an tỉnh
1457/VP-KT Về việc liên quan đến dự án đầu tư Xưởng sản xuất bình xịt côn trùng và nạp, chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Trường An
1456/VP-KT Về việc hoàn thiện Đề xuất dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc
1455/VP-KT Về việc xử lý phần vốn chưa được hạch toán của dự án "Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn"
1454/VP-KT Về việc tham mưu UBND tỉnh thống nhất phương án xử lý đối với cơ sở nhà, đất trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Lạng Sơn (cũ)
1453/VP-KT Về việc phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Lạng Sơn
1450/VP-KGVX Về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021
1449/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định nội dung chi tiết gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại Trạm Y tế
1446/VP-KGVX Về việc mua sắm sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
94/KH-UBND Triển khai Chương trình Sữa học đường năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
93/KH-UBND Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1445/VP-KT Về việc đồng ý gia hạn thời hạn báo cáo kết quả xác định giá đất cụ thể của dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
1443/VP-KT Về việc chưa đồng ý chủ trương thực hiện dự án Nâng cấp trang thiết bị quan trắc - phân tích và hiển thị công khai dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trong năm 2021
1442/VP-KT Về việc đồng ý gia hạn thời hạn thực hiện điều chỉnh Hợp đồng dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình
1441/VP-KT Về việc hoàn chỉnh báo cáo thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị
1440/VP-KT Về việc xem xét đề nghị tài trợ lập quy hoạch chi tiết để đề xuất nghiên cứu thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Đồng Mỏ
1439/VP-KT Về việc xem xét đề xuất chủ trương Cải tạo, sửa chữa phòng làm việc và mua sắm trang thiết bị hội trường cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
1438/VP-KT Về việc chấp thuận vị trí bãi đổ thải phục vụ thi công dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
1436/VP-KT Về việc thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo TT ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021
1433/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu
1431/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2021
1430/VP-KGVX Về việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo