Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4256/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn
4255/VP-KT Về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4254/VP-KT Về việc đề xuất văn bản tham gia ý kiến về sự phù hợp của việc điều chỉnh công suất khai thác mỏ đá vôi Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng
4253/VP-KT Về việc giao phối hợp thực hiện cuốn sách “Bảo vệ tài nguyên môi trường vì sự phát triển bền vững”
4248/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai về đầu tư dự án Khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung
4247/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí bầu cử
4246/VP-KT Về việc phúc đáp đề nghị của Công ty cổ phần Ngân Sơn tại Đơn số 09/ĐKN-CPNS ngày 05/10/2020
4245/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghi quyết số 11-NQ/TW
4244/VP-KT Về việc tạm thời chưa xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
4242/VP-THNC Về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định
4239/VP-KGVX Về việc hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Lạng Sơn
4238/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định hoạt động thể thao trong nhà trường
4237/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất
4232/VP-KT Về việc tiếp tục tính toán chi phí GPMB và chi phí đầu tư vào khu đất dự kiến giao cho Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang tại Khu phi thuế quan
4231/VP-KT Về việc xây dựng giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư thôn Pò háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập
4230/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất đang giao cho công ty quản lý, kinh doanh nhà trên địa bàn tỉnh
4229/VP-KT Về việc xây dựng dự thảo kế hoạch đầu tư công nguồn NSTW năm 2021
4228/VP-KT Về việc khoanh vùng bảo vệ Khu di tích Nhị - Tam Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc
4227/VP-KT Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND về Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025
4226/VP-KT Về việc dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh
4225/VP-KT Về việc chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh kỳ tháng 10/2020
4224/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH
4223/VP-THNC Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án 81/ĐA-UBND
2133/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho huyện Bắc Sơn kinh phí cấp bù lãi suất tiền vay ngân hàng năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020 thực hiện chính sách của tỉnh
2132/QĐ-UBND Về việc phân bổ bổ sung và điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 của các đơn vị và UBND các huyện, thành phố
2131/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn
2129/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020
2126/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng cứu sự cố hóa chất tỉnh Lạng Sơn
2125/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi Lạng Sơn
2124/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2123/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi khoản 13 Điều 1 Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 27/6/2020 của UBND tỉnh
2120/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP)
2119/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2021-2025
2118/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
2130/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn
2128/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021
2121/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2116/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, thuộc hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
4222/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị đầu tư xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị
4221/VP-KGVX Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2