Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Chiều ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Cuộc họp được tổ chức với hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh thành trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì điểm cầu của tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra gần 1.100 nhiệm vụ và phân công rõ trách nhiệm, thời gian triển khai, đồng thời, đã ban hành hơn 340 văn bản, chỉ thị để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính. Cụ thể: các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành hơn 2.350 quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn tại các bộ, ngành là 99,96%; tại địa phương, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn tại cấp tỉnh là 99,33%, cấp huyện là 98,27% và cấp xã là 99,56%. Kết quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cấp trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập, giảm 08 cục, giảm 145 Vụ và tương đương, giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Tại tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2022 tỉnh đã thực hiện hoàn thành 52/52 nhiệm vụ (đạt 100%) chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch số 250/KH-UBND. Đến thời điểm hiện tại, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã triển khai cung cấp được trên 1.800 dịch vụ công trực tuyến; đã cấp hơn 22.800 chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân. Duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0 phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và triển khai áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt.

 

Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá, biểu dương những kết quả đạt được của thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ ngành trung ương và địa phương trong năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải thống nhất trong nhận thức và hành động, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính; đồng thời, công tác cải cách hành chính phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, hiệu quả; đẩy mạnh rà soát các nhiệm vụ, ban hành kế hoạch cụ thể, tạo đột phá trong cải cách hành chính; tiếp tục triển khai chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đặc biệt quan tâm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.