Skip to main content

 “Xanh hóa” tường rào công trình nông thôn mới

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản và chủ trương “xanh hóa” tường rào trong xây dựng nông thôn mới, trong tháng 6/2018, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan làm việc với các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát việc cắt giảm, điều chỉnh thiết kế tường rào cứng của các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh thay thế bằng tường rào cây xanh.

 

Ảnh: Rà soát điều chỉnh hạng mục tường rào cứng của công trình Bệnh viện Y học Cổ truyền

 

Theo đó, tổng số các dự án, công trình nông thôn mới hiện đang triển khai trên địa bàn tỉnh được rà soát là 57 dự án của UBND các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi kiểm tra thực tế một số dự án công trình xây dựng trên cơ sở danh mục các dự án, công trình do UBND các huyện, các chủ đầu tư tổng hợp, được giao quản lý, Sở Xây dựng đã thống nhất, điều chỉnh cắt giảm kinh phí hạng mục đầu tư tường rào cứng của 51 dự án. Thực hiện thay thế bằng tường rào cây xanh. Tổng kinh phí cắt giảm ước đến 13 tỷ đồng.

 

Việc thực hiện chủ trương thay thế tường rào cứng bằng hàng rào cây xanh và tiến hành “xanh hóa” các tường rào cứng tại các cơ quan, trụ sở, công trình công cộng nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường. Đồng thời, tiết giảm chi phí đầu tư các công trình xây mới tại các xã nông thôn mới./.

 

Vi Hoa