Nhảy đến nội dung
s

Công bố danh sách thương nhân được mua, bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh (đợt 03 năm 2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố danh sách 08 thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn đợt 03 năm 2018 tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 29/01/2017.

 

 

Hình ảnh tại khu vực Cửa khẩu Nà Nưa (Tràng Định). Ảnh: TTXVN

Subscribe to Chính sách ưu đãi