Nhảy đến nội dung

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

           Thực hiện Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008.

Được sự quan tâm của Bộ Tài chính và được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn V/việc mở lớp tập huấn triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

UBND tỉnh Lạng Sơn: Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 9/9/2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng sơn đã ký Quyết định số 1712/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, gồm 5 chương, 15 điều quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. Nội dung quy định cụ thể như sau:

Chương I

Quản lý thuê bao di động trả trước

         Ngày 24 tháng 6 năm 2009 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. Để các doanh nghiệp cung cấp thông tin di động và các chủ thuê bao di động thống nhất triển khai thực hiện, ngày 14 tháng 8 năm 2009 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2546/BTTTT-VT hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện một số quy định của Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT.

Tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn Lần thứ nhất.

           Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, ngày 29/7/2009 tại phòng họp UBND tỉnh Lạng Sơn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn đã họp phiên đầu tiên để thống nhất kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố lần thứ nhất.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Lạng Sơn Khóa XIV nhiệm kỳ 2004-2011

         Trong 3 ngày, từ ngày 13/7 đến 15/7/2009 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Khoá XIV nhiệm kỳ 2004-2011 tổ chức kỳ họp thứ 14. Tới dự kỳ họp có Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh. Chủ tọa kỳ họp Bà Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh.           

Lạng Sơn: Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị và triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 -  Thời gian qua - Sở GD-ĐT Lạng Sơn đã khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị cho kỳ thi này. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 sẽ được tổ chức vào các ngày mùng 2, 3 và mùng 4 tháng 6 năm 2009. Toàn tỉnh có 20 cụm thi, 34 hội đồng coi thi trong đó có 23 hội đồng trung học phổ thông và 11 hội đồng bổ túc trung học phổ thông.

Subscribe to Khoa học - Công nghệ