Nhảy đến nội dung

Dịch vụ trở thành kinh tế động lực của Lạng Sơn

             Tỉnh Lạng Sơn xác định chiến lược phát triển kinh tế  là chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế từ “Nông lâm nghiệp - thương mại, du lịch, dịch vụ (gọi chung là dịch vụ) - công nghiệp và xây dựng cơ bản” chuyển sang cơ cấu nền kinh tế mới là “Dịch vụ - nông lâm nghiệp - công nghiệp”, trong đó, lĩnh vực dịch vụ lấy thương mại, Xuất nhập khẩu (XNK) làm động lực quan trọng để bứt phá nền kinh tế, xoá đói giảm nghèo, du lịch làm động lực phát triển tiềm năng của tỉnh.

Lạng Sơn nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng

            Ngày 01/02/2010, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lạng Sơn, Sở văn hoá, thể thao và du lịch tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh, với chủ đề:" Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành". Hàng trăm bức ảnh tư liệu, của nhiều tác giả tập trung phản ánh: sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam; Những kỳ tích của nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay và những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới...

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 15/1/2010 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, các Nghị quyết kì họp thứ XV HĐND tỉnh khóa XIV về nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch 2010; Ngày 29/01/2010 UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ.

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

           Thực hiện Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008.

Được sự quan tâm của Bộ Tài chính và được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn V/việc mở lớp tập huấn triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Subscribe to Khoa học - Công nghệ