Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2018

Chiều ngày 03/8/2018, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 8, đánh giá kết quả tổ chức Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI và triển khai chương trình hoạt động tháng 8/2018. Dự họp có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI được tổ chức trong 2 ngày, từ 12/7 đến 13/7/2018 đã hoàn thành đúng nội dung,chương trình đề ra. Thường trực HĐND tỉnh đã nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hòa các hoạt động, các cơ quan của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh nêu cao vai trò, trách nhiệm, chuẩn bị các nội dung chương trình. UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Các phiên thảo luận tại tổ, chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện nghiêm túc, dân chủ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan đồng tình, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả. Đồng chí đề nghị cần biên tập bổ sung vào dự thảo báo cáo nội dung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Thường trực HĐND, trách nhiệm của đại biểu HĐND. Tăng cường chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, phối hợp rà soát, chuẩn bị các văn bản, báo cáo thẩm tra, nâng cao chất lượng, bố trí thời gian hợp lý cho báo cáo tổng hợp phản ánh ý kiến thảo luận.

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành trong công tác phối hợp chuẩn bị, chủ động, trách nhiệm, tổ chức kỳ họp đảm bảo chu đáo, kịp thời. Đồng chí đề nghị, cần điều chỉnh chương trình kỳ họp tới, dành thời gian cho công tác tổng hợp và đổi mới phương pháp tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ. Đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu rà soát, bổ sung, biên tập, chỉnh sửa lại nội dung dự thảo và nâng cao chất lượng báo cáo. Về nhiệm vụ trong tháng 8, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục chủ động, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả cho các Kỳ họp HĐND.

 

Khánh Ly